Uzay Çalışmaları

Uzay çalışmaları; uzay araçlarını, uyduları, uzay teleskoplarını, uzay istasyonlarını ve destek altyapı donanımlarının gelişimini ve izlenen prosedürleri içeriyor. Son çeyrek asırda uzay alanındaki gelişmeler ülkelerin gelişmişlik düzeyini, toplumun refahını, gelecekten beklentilerini ciddi ölçüde şekillendirmeye başlamıştır. Haberleşme, afet yönetimi, güvenlik, tarım, madencilik, şehir planlama ve daha pek çok alanda uzay bilimleri ve teknolojileri aktif olarak artan oranda kullanılmaya başlanılmıştır.

Eğitim Vizyonu;

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri mevcut bilimsel bilgiyi kullanan mühendislik uygulamalarından farklı, yalın uzay uygulamalarının ötesinde, temelde bilimsel bilgiyi sonuçta uzay araştırmalarını daha ileri götürmeyi hedefleyen eğitim, öğretim ve araştırmalarla bilgi üretimini ve uygulamarını öne çıkarmaktır.

Eğitim İçerikleri

 • Uzay Bilimleri
  Uzayın tanımı ve uzay bilimlerine giriş. Uzay uçuşlarının tarihi, gelişimi, roket türleri, yakıtlar ve roketlerin fiziksel özelikleri. Uydu yörüngelerinin türleri. Kullanım amaçlarına göre uzay araçları. Ay’a ve gezegenlere insansız ve insanlı uçuşlar. Uzay araştırmalarının sosyolojik etkisi, uzay yerleşim alanları, uzay hukuku. Gelecek için planlanan uzay çalışmaları.
 • Uzayda Yaşam
  Uzayın tanımı, bilinen sınırları. Uzay araştırma merkezleri. Uzayda bulunan araştırma istasyonları. Uzay giysileri, uzay hastalıkları, yiyecekler ve egzersiz programları. Uzayda gerçekleştirilen bilimsel projeler.
 • Hava Fotoğrafları ve Görsel Yorumlama
  Nedir?
  Hava fotoğrafçılığı, ardından uzaya gönderilen uydular ve geliştirilen fotoğrafik algılayıcılarla uzaktan algılama sistemi, ileri bir teknoloji olarak bugünkü halini almıştır. Yeryüzünü gözleyen algılayıcı sistemleri taşıyan uyduların son yıllardaki gelişimiyle, bu sistem sayesinde yeryüzü hakkında çok miktarda fotoğrafik ve diğer formlarda verilerin elde edilmesi olanağı sağlanmıştır.
  Eğitim İçeriği:
  Haritaların sınıflandırılması, hava fotoğrafları ve önemi, uçuş hatları ve örtmeler, hava fotoğrafında ölçek, stereoskopik görüntü ve kartoğrafya gibi temel kavramları tanımlayarak hava fotoğrafları ve görsel yorumlama çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiğini öğretir.
 • Uzaktan Algılamanın Temelleri:
  Nedir?
  Uzaktan Algılama Bilim ve Teknolojisi ile elde edilen görüntü ve sayısal veriler sayesinde, jeoloji, hidrojeoloji, bitki örtüsü, arazi kullanımı, toprak etüd ve haritalama, erozyon, hava tahmini, ürün belirlemesi, çevre kirliliğinin araştırılması ve doğadaki canlı hayvan hareketlerinin izlenmesi, duman görünmeden çok önce orman yangınlarının yerinin bulunması, su kirliliğinin ve buz dağlarının hareketlerinin belirlenmesi, küçük ve orta ölçekli topoğrafik haritaların üretimi ve bunların güncelleştirilmesi gibi daha pek çok alanda çalışmalar yürütülmektedir.
  Eğitim İçeriği:
  Uzaktan algılama, elektromanyetik spektrum, sensörler/ algılayıcı platformlar, fotografik sistemler, çok bantlı sistemler, aktif uzaktan algılama, pasif uzaktan algılama, görsel görüntü yorumlama, görüntü sınıflandırma, uzaktan algılamanın uygulama alanları.