Astronomi

Yıldız Bilimi anlamına gelen ve Temel Bilimler’in atası olan Astronomi (Gökbilim); genel anlamda, evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Astronomi bilim dalı; kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birkaç dala ayrılır. Temel Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri bu dalların başlıcalarıdır. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile hiçbir ilgisi yoktur.

Eğitim Vizyonu;

Gökbilim bağlamında bilim ve teknoloji eğitimi ve araştırmaları alanında öncü niteliği ile bilgi ve becerilerini insanlık ve ülke yararına kullanabilen, paylaşabilen ve evrensel normları özümsemiş yenilikçi anlayışa sahip bir eğitim sunabilmektir.
 • Astronomi Tarihi
  Bilim ve bilim tarihi. Bilimin doğuşu, bilimsel çalışma adımları, bilim felsefesi. Astronomi biliminin diğer temel disiplinlerle ilişkisi. Astronominin tarih öncesi, ilk çağ, islam dönemi, rönesans ve sonrası gelişimi. Gök cisimlerine ilişkin parametrelerin (parlaklık, konum, uzaklık, boyut vb.) elde edilmesi yönündeki kuramsal ve gözlemsel çalışmalar. Modern çağda ulaşılan bulgular. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türk astronomisi.
 • Genel Astronomi 1
  Tanımlar, günlük hareket, Güneş, Ay ve gezegenlerin görünen hareketleri. Kepler yasaları, gezegenlerin görünen hareketlerinin açıklanması. Küresel koordinat sistemleri, ufuk, saat, ekvator, ekliptik ve gökada koordinat sistemi. Koordinat sistemlerine etki eden olaylar, atmosferik kırılma, paralaks, aberasyon, presesyon ve nütasyon. Zaman, gün, ay, yıl tanımları ve takvimler. Yer’in şekli, boyutları, kütlesi, iç yapısı, manyetik alanı, atmosferi, yaşı ve hareketleri. Yer’in dolanma hareketini gösteren gözlemsel kanıtlar. Ay’ın şekli, boyutları, kütlesi, yapısı, paralaksı, hareketleri ve gel-git olayı. Güneş’in şekli, boyutları, paralaksı, hareketleri, yapısı ve Güneş atmosferindeki olaylar. Güneş ve Ay tutulmaları, ekliptikel limitler, tutulmaların tekrarı ve sayısı. Gezegenlerin genel özelikleri, yörüngeleri, uzaklıkları, dönemleri, kütleleri ve yarıçapları.
 • Genel Astronomi 2
  Tayf bilim, tayfçeker, tayfsal analizin temelleri, kara cisim ışınım yasaları, çizgi serileri, hidrojen tayfı, Bohr atom modeli. Yıldızlar, yıldızların uzaklıkları, parlaklıkları, tayfları. Tayfsal sınıflama, Boltzmann ve Saha yasaları, yıldızların sıcaklıkları, Hertzsprung-Russell (HR) diyagramı, yıldızların hareketleri, öz hareket, Doppler kayması ve dikine hız. Yıldız kümeleri, açık ve küresel yıldız kümeleri. Değişen yıldızlar, pulsasyon yapan yıldızlar, dönem-parlaklık bağıntısı, patlayan değişen yıldızlar. Yıldızların evrimi. Samanyolu gökadasının geometrik yapısı, hareketleri ve diferensiyel dönmesi. Bulutsular, yıldızlararası soğurma.
 • Güneş Sistemi:
  Evrende uzaklığın algılanması. Güneş sisteminin oluşum teorileri. İlk oluşum sırasında gezegen yüzeylerinin geçirdiği bombardıman süreci. Sistemimizde bulunan sekiz büyük gezegen ve doğal uydumuz Ay’ın iç yapıları, yüzey özelikleri, atmosferleri. Bu cisimlerde görülen manyetik alan ve onun meydana getirdiği manyetosferin özelikleri. Yer benzeri gezegenlerde görülen sera etkisi. Dev gezegenlerin uyduları ve özelikleri. Buzul uydular ve özelikleri. Küçük gezegenler, kuyruklu yıldızlar, meteorlar, akan yıldızlar, gezegenler arası ortam, Oort bulutu ve Kuiper kuşağı. Gezegene sahip olan diğer yıldızlar.
 • Gökadalar
  Gökadaların temel yapı taşı ‘yıldızlar’, yıldız ışığı, yıldız tayfları, yıldızların evrimi, çift yıldızlar, yıldızların fotometrisi. Samanyolu Gökadamız, yapısı, kinematiği ve koordinat sistemi. Diğer Gökadalar, gökada türleri ve gözlemsel özellikleri. Yaygın madde (gaz, toz, ışınım) ve karanlık madde. Gökada grupları, kümeleri ve süper kümeler. Hubble Yasası ve uzaklık ölçeği. Evrendeki maddenin büyük ölçekli dağılımı.
 • Gözlem Araçları
  Elektromanyetik ışınım, yansıma ve kırılma yasaları. Küresel yüzeyler. İnce mercekler, mercek formülleri, küresel aynalar, görüntü oluşturulması ve ayna formülleri. Mercek ve aynalarda görüntü hataları, küresel sapınç, astigmatizm, alan eğriliği vb. Teleskoplar, türleri, bir teleskobun ayırma gücü, açıklığı ve etkin geçirgenliği, limit parlaklık, teleskop montaj türleri. Büyüteçler ve teleskobun büyütmesi. Tayfçekerler, türleri, açısal ve çizgisel dispersiyon. Dedektörler, tayfsal duyarlılık, kuantum etkinliği, göz, fotoğraf plağı, fotokatlandırıcı ve CCD (Charge-Coupled Device)’ler. Fotoelektrik ışık ölçümü.
 • Yıldızların Tayfsal Özellikleri
  Yıldızların doğası, atom ve tayf, tayfsal sınıflama, M türü yıldızlar, K türü yıldızlar, Güneş ve G türü yıldızlar, F türü yıldızlar, A türü yıldızlar, B türü yıldızlar, O türü yıldızlar, Diğer sınıflar, H R diyagramı.
 • Ötegezegenler
  Gezegen sistemleri; ötegezegenler; ötegezegen arama teknikleri; ötegezegenlerin özellikleri; gezegenlerin oluşumu; gezegen-öncesi diskler; dev gezegenler; karasal gezegenler; kahverengi cüceler; Süper Dünya’lar; gezegenlerin dinamiği; yaşam bölgesi; akıllı yaşam araştırmaları.
 • Yörünge Mekaniği
  Newton’un hareket kanunları, düzgün doğrusal hareket, kütle potansiyeli altında hareket, basit harmonik hareket, iki cisim problemi, Kepler Kanunları, Kepler yörüngeleri, Kepler yörünge elemanları, dönen referans çerçeveler, merkezcil ivme, Coriolis kuvveti, Roche yarıçapı, üç cisim problemi, Jacobi integrali, Lagrange noktaları, sıfır-hızlı yüzeyler.
Gezi İstasyonları
 • Astronomi tarihi ve Astronominin dalları
 • Güneş sistemi
 • Konum astronomisi
 • Kepler ve Newton yasaları
 • Yıldızların özellikleri ve hayatı
 • Gökadalar, yıldız kümeleri
 • Gözlem araçları
 • Ötegezegenler ve evrende yaşam olasılıkları