KİMYA BİYOLOJİ LABORATUVARI

Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak için, her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturuyoruz.

Astrobiyoloji ve Astrokimya konularında temel düzeyde çalışmalar yürütülürken, uzay çalışmaları sırasında karşımıza çıkan deney ve süreçleri laboratuvar ortamında inceleme imkanı sunuyoruz. Bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırarak, yeni fikirler üretilmesine imkan sağlamak için çalışıyoruz.

Öğrenciler maddenin özellikleri, atom, molekül, kristaller, kimyasal tepkimeler, hücreler, dokular, organlar, endokrin sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, genetik, duyu organları, tıp teknolojileri gibi gözlem ve etkinlik merkezli eğitimler verilmektedir.

Ayrıca Hidroponik, Aeroponik, Aquaponik tarım sistemleri sayesinde hem topraksız tarım sitemleri geliştirebilir hale gelirken hem de arkaplanındaki gravitropizma, fototropizma, termonasti gibi yönelim hareketlerinin nedenlerini kavramış olmaktadır. Bunlar sonucunda ‘Uzay’da Tarım’ yapmanın gereksinim ve teknolojileri kavranmış olmaktadır

Yüksek öğretimde eğitim gören öğrenciler için ise:

Kimya, proses/süreç mühendisliği, biyoteknoloji gibi alanlardaki problemlere çözüm getirme becerileri edindirmek hedeflenmektedir.

Laboratuvarlarda genellikle gruplar halinde anyon-katyon analizleri, çöktürme, nötralizasyon, redoks reaksiyonları deneyleri ile öğrencilerin kimyasal maddeleri ve reaksiyonları tanıması sağlanmaktadır.

Özellikle inorganik reaksiyonlar, termokimya, titrasyon, gazlar ve kuantum kimya deneyleri simüle edilerek hata hesaplama, grafik çizme, doğrusal regresyon ve yaklaşık hesaplamaların yapıldığı bu laboratuvarda aynı anda birden çok deney yürütmek de mümkündür.